PTSS symptomen

Om PTSS vast te kunnen stellen moet in ieder geval sprake zijn van een traumatische gebeurtenis in het verleden. Daarbij is er in de meeste gevallen sprake geweest van geweld of levensbedreigende situaties. Denk aan een oorlog. Maar ook seksueel misbruik, zoals verkrachting, kan zorgen voor de ontwikkeling van PTSS.

 

Daarnaast is herbeleving van deze traumatische ervaring een onderdeel van PTSS. Dit gebeurt door middel van dromen / nachtmerries of flashbacks. De patiënt zal situaties en objecten die doen denken aan de traumatische ervaring vermijden. In veel gevallen zal de patiënt bij confrontatie proberen de emoties uit te schakelen.

 

Soms meldt zich iemand bij de geestelijke gezondheidszorg met deze klachten. Daarbij is het belangrijk om te weten hoelang deze klachten aanhouden. Houden ze korter dan een maand aan, dan spreekt men van een acute stressstoornis (ASS).

 

 

PTSS behandeling

PTSS kan worden behandeld met medicijnen of met cognitieve gedragstherapie. Medicijnen die worden voorgeschreven zijn antidepressiva en angstremmers.Voor wat betreft de cognitieve gedragstherapie zijn er verschillende vormen die kunnen worden aangeboden.

 

Men kan ervoor kiezen om situaties die doen denken aan de traumatische ervaring te ondergaan. Er wordt een lijst opgesteld waarbij de situatie die het minst aan de situatie doet herinneren bovenaan staat. De lijst wordt trapsgewijs gerangschikt. Onderaan staan de meest lastige situaties. De situaties waar de patiënt de minste moeite mee heeft, worden als eerst ondergaan. Later worden de moeilijkere situaties achtergaan. Deze vorm van behandeling wordt systematische desensitisatie genoemd. Het idee is dat de klachten die met de PTSS gepaard gaan hierdoor verminderen.

 

Een behandelaar kan ook ervoor kiezen om de patiënt meteen langdurig te confronteren met het trauma. Ook hier is het idee dat de patiënt eraan gaat wennen en dat de klachten zo verminderen.