Symptomen van de posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Bij de posttraumatische stressstoornis heeft de patiënt last van de volgende symptomen:

 

  • Het steeds opnieuw beleven van de traumatische gebeurtenis via nachtmerries en flashbacks
  • Het vermijden van herinneringen die te maken hebben met de traumatische gebeurtenis
  • Het uitschakelen van emoties wanneer de voorvallen worden besproken
  • Het naast de PTSS ontwikkelen van een slaapstoornis (slecht slapen)
  • Klinische depressie; snel geïrriteerd en prikkelbaar
  • Snel schrikken: heftige schrikreacties

 

 

Diagnose van de posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Voor de vaststelling van de posttraumatische stressstoornis wordt het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt. Hierin staan de criteria voor diverse angststoornissen. De patiënt moet in eerste instantie zijn blootgesteld aan een traumatische ervaring. Deze traumatische ervaring moet worden herbeleefd door middel van nachtmerries en flashbacks. Prikkels en symbolen die doen denken aan de traumatische ervaring worden vermeden. Soms vertoont de patiënt gedrag alsof de gebeurtenis zich opnieuw afspeelt. Wanneer dit symptoom overigens minder dan een maand duurt, dan spreekt men van een acute stressstoornis (ASS).

 

 

Behandeling van de posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis kan men kiezen voor cognitieve gedragstherapie of voor medicijnen.

 

Behandeling van PTSS met cognitieve gedragstherapie

Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie is dat psychische klachten of problemen worden veroorzaakt door de wijze waarop wij informatie interpreteren. Door de manier waarop de patiënt informatie interpreert en verwerkt te veranderen, kan hij of zij de psychische klachten laten afnemen. In het geval van de posttraumatische stressstoornis wordt exposure toegepast. De patiënt wordt blootgesteld aan de traumatische ervaring met behulp van herinneringen. De angst neemt af wanneer de herinneringen een aantal keer zijn opgeroepen.

 

Behandeling van PTSS met medicijnen

Vooral wanneer er naast de posttraumatische stressstoornis ook sprake is van een depressie, kunnen medicijnen een uitkomst bieden bij de behandeling. Men moet hierbij denken aan antidepressiva (SSRI's) en angstremmers (benzodiazepinen).

 

 

Comorbiditeit bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Comorbiditeit betekent het hebben van twee of psychische aandoeningen. Dit komt bij de posttraumatische stressstoornis vaak voor. Veel patiënten hebben naast de PTSS ook last van stemmingsstoornissen, andere angststoornissen en gedragsstoornissen.