Multiple sclerose (MS)

Bij multiple sclerose (MS) ontstaan ontstekingen en beschadigingen in de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak daarvan is een fout in het afweersysteem. Het afweersysteem richt zich normaal gesproken tegen virussen en bacteriën. Bij multiple sclerose (MS) maakt het afweersysteem geen onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemd. Er ontstaat hierdoor een reactie tegen het eigen zenuwstelsel. Dit wordt een auto-immuunreactie genoemd. Deze auto-immuunreacties gaan gepaard met ontsteking en leiden tot onherstelbare schade aan zenuwvezels.

Zenuwvezels zorgen dat zenuwimpulsen bij de spieren komen.Om de zenuwvezels zit een stofje genaamd myeline. Bij patiënten met multiple sclerose (MS) is de myeline beschadigd. Hierdoor komen de zenuwimpulsen niet goed bij andere zenuwen en spieren aan.

De aanvallen die gepaard gaan met de ziekte multiple sclerose worden schubs genoemd. De oorzaak van multiple sclerose is momenteel nog onbekend. Wel weet men dat multiple sclerose (MS) niet of nauwelijks voorkomt in landen dichtbij de evenaar. In Nederland lijden ongeveer 16.000 mensen aan multiple sclerose (MS). Elke week komen er tien patiënten bij.

 

Beloop van multiple sclerose (MS)

De eerste klachten treden meestal op tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Het begint met ontstekingen en klachten die daarmee samengaan. Later bestaat de kans dat er een continue afbraak van het zenuwstelsel gaat plaatsvinden. Sommige patiënten hebben enkele malen problemen gehad met het gezichtsvermogen. Ze herstellen hiervan en hebben de rest van hun leven geen last meer van de multiple sclerose (MS). Andere patiënten met multiple sclerose (MS) belanden binnen enkele jaren in een rolstoel. Twintig tot dertig procent van de patiënten met multiple sclerose (MS) moet uiteindelijk gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rolstoel.

Vrijwel geen enkele patiënt heeft last van alle symptomen van multiple sclerose (MS). Veel voorkomende klachten zijn wel oogklachten, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid en in sommige gevallen cognitieve klachten en depressie.

 

 

Tysabri (natalizumab): geneesmiddel voor de behandeling van multiple sclerose (MS)

Tysabri (natalizumab) is een tamelijk nieuw geneesmiddel. Dit geneesmiddel dient om multiple sclerose (MS) tot staan te brengen. Het geeft echter ook een behoorlijke kans tot herstel van verloren lichaamsfuncties. Momenteel wordt Tysabri door 500 mensen in Nederland gebruikt. Daarvan is bij één op de drie gevallen een blijvende verbetering van de gezondheid gerapporteerd. Het medicijn stopt aanvallen en helpt het lichaam om te herstellen. Tysabri brengt de ziekte multiple sclerose (MS) als het ware tot rust.