Een depressie herkennen

Het herkennen van een depressie is mogelijk wanneer we weten welke symptomen een depressie heeft. Overigens is het niet altijd gemakkelijk om een depressie bij onszelf te herkennen. Mensen hebben altijd een soort schaamte waardoor we het zelf niet zouden toegeven wanneer we met depressieve klachten te kampen hebben. Wel zul je door de symptomen te kennen gemakkelijker bij een ander kunnen herkennen wanneer deze persoon dergelijke klachten heeft.

 

Het kan erg belangrijk zijn om een depressie vroeg te herkennen, omdat zo ook de gang naar de hulpverlening gemakkelijker wordt gemaakt. Een depressie kan er voor zorgen dat iemand suïcidale gedachten krijgt (zelfmoord wil plegen) en wanneer een persoon dan ook daad bij woord voegt, dan kan het te laat zijn voor hulpverlening. De depressie kan door gebeurtenissen in het leven zijn veroorzaakt. Te denken valt aan een trauma, slachtoffer van mishandeling of verlies van een dierbare.

 

 

Symptomen van depressie

Een depressie herkennen kan door de symptomen te kennen. Mensen met een depressie hebben een somber gevoel en het idee dat alles voor niets wordt gedaan. Ze staan erg pessimistisch in het leven. Er is het gevoel constant afgewezen te worden. Ze zijn dan ook vaak niet meer geïnteresseerd in het maken van plezier. De depressieve persoon zal dan ook uiteindelijk in een sociaal isolement raken: het huis wordt niet meer verlaten.

 

In veel gevallen is er sprake van een groot schuldgevoel. Iemand met een depressie kan het gevoel hebben minder waard te zijn dan anderen. Het gevolg is dat de persoon zichzelf wegcijfert en zichzelf ook nooit zal belonen voor iets dat goed is gegaan. Het glas is altijd half leeg en de goede dingen worden gewoonweg niet gezien. De persoon gaat er dan ook vaak van te voren vanuit dat dingen niet zullen lopen zoals hij of zij wil.

 

Iemand met depressieve klachten zal veel mopperen. Hij of zij heeft het gevoel dat alles tegenzit. Het glas is altijd half leeg in plaats van half vol. De depressieve klachten kosten erg veel energie. Hierdoor zal de persoon zich maar moeilijk kunnen concentreren en veroorzaken de klachten in sommige gevallen pijn in de spieren. Het ontbreekt de persoon die last heeft van depressie aan energie en de persoon zal nergens zin in hebben. Dit leidt tot een sociale isolement.

 

Soms is er sprake van alcohol- of drugsmisbruik. De persoon probeert de depressieve klachten te ontvluchten door ontzettend veel te gebruiken. Alcohol en drugs zullen de problemen alleen maar erger maken. De persoon zal naast de depressie ook een verslaving ontwikkelen.

 

 

Depressie en zelfmoord

In een vergevorderde fase van de depressie kan iemand vaak gaan denken aan de dood en zelfs aan zelfmoord. Als iemand daad bij woord voegt dan kan dit uiteindelijk zelfs daadwerkelijk tot zelfmoord gaan leiden. Het is daarom belangrijk dat een depressie serieus wordt genomen door de omgeving. Als iemand constant maar loopt te mopperen dan kan dit als aanstellerij worden gezien. Maar het is belangrijk dat er hulp wordt gezocht voordat de depressieve klachten verergeren.