Symptomen van depressie

Een depressie kan worden herkend wanneer we de symptomen van de aandoening kennen. Een depressie herkennen is belangrijk omdat een depressie kan ontaarden in suïcidale gedachten wanneer er niet op tijd hulp wordt geboden. Een belangrijke eigenschap van mensen met een depressie is dat zij nergens zin in hebben. Zij hebben een lusteloos gevoel en staan pessimistisch in het leven. Het glas is altijd half leeg en nooit half vol. De patiënt kan een lange periode van verdriet ervaren.

 

In de communicatie naar anderen kan de patiënt een heleboel zelfmedelijden uiten. Het gevoel dat het leven geen zin heeft en dat alles altijd mis gaat, zijn andere symptomen van een depressie. Er wordt de hele dag gemopperd. Ook wanneer er iets goed is gedaan, ziet de patiënt toch de zaken die daarbij minder goed gingen en kan ze daarbij behoorlijk opblazen.

 

Verlies van eetlust, ongezonder gaan eten of meer alcohol of drugs gaan gebruiken, kunnen gevolgen zijn van de depressie. Vaak gaat de patiënt de alcohol en drugs gebruiken om de realiteit te ontvluchten. Maar het is wellicht overbodig om te zeggen dat het probleem alleen maar groter wordt. Naast de depressie kan de persoon ook een verslaving ontwikkelen.

 

Een persoon kan zich door de depressieve gedachten gaan terugtrekken. Hierdoor raakt hij of zij in een sociaal isolement. Het gevolg is dat de depressie in stand wordt gehouden - of zelfs verergert - doordat de persoon op een gegeven moment geen andere mensen meer ziet en geen leuke dingen meer beleeft. Wanneer de persoon bijvoorbeeld lid was van een sportclub en de motivatie verliest en in een depressie raakt, dan zal hij de moed opgeven en het lidmaatschap opzeggen. De patiënt kan gewoonweg de kracht en energie niet meer vinden om de sport te blijven beoefenen.

 

 

De oorzaken van depressie

In eerste instantie spelen erfelijke factoren een rol bij depressie. Wanneer iemand veel familieleden heeft die met een depressie te kampen hebben (gehad), dan heeft de persoon een zekere aanleg om depressief te raken. Daarbij zijn wetenschappers er ook over eens dat een tekort aan neurotransmitters zoals serotonine en noradrenaline bijdraagt aan het ontwikkelen van een depressie.

 

Tevens kunnen andere psychiatrische problemen bijdragen aan een depressie. Iemand met bijvoorbeeld een angststoornis die in een sociaal isolement raakt, raakt daardoor vaak ook in een depressie. Ook kan een gebrek aan bouwstoffen zoals vitaminen, zink en ijzer bijdragen aan een depressie. De depressie kan ook het gevolg zijn van medicijnengebruik, alcohol of drugs.

 

Ook gebeurtenissen in het leven kunnen aan de basis staan van een depressie. Te denken valt daarbij aan het overlijden van een dierbare of het beëindigen van een relatie. Het hebben van een ernstige ziekte kan eveneens bijdragen aan een depressie.

 

Constante blootstelling aan spanning en stressvolle situaties roept ook depressie op. Wanneer u bijvoorbeeld een baan heeft waar het erg druk is, of u verveelt zich juist op uw werk, dan kan dit invloed hebben op uw algehele stemming. Gaat u bijvoorbeeld iedere dag met tegenzin naar het werk dan kan dit een behoorlijke depressie oproepen.

 

 

De behandeling van depressie

Herkent u bij uzelf of bij iemand in uw omgeving depressieve klachten? Mogelijk dat er ook daadwerkelijk sprake is van een serieuze depressie. Blijf niet met de depressieve klachten zitten, want de klachten kunnen verergeren. Met name als er ook sprake is van een energiegebrek en u de neiging heeft u af te sluiten van de buitenwereld.

 

U kunt contact opnemen met uw huisarts wanneer u last heeft van depressieve klachten. Hij kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de GGZ of PsyQ. Een behandeling bestaat vaak uit een combinatie van gesprekken (psychotherapie) en medicijnen zoals antidepressiva.