Depressie

Iedereen heeft ups en downs in het leven. Er gebeuren dingen in het leven. Je verliest je baan of je relatie loopt stuk. Deze gebeurtenissen kunnen een dip veroorzaken. Vaak treden de negatieve gevoelens of associaties rond deze gebeurtenissen na verloop van tijd op de achtergrond.

Een echte depressie duurt langer dan wanneer je even een dip hebt. Bij een echte depressie ben je voor langere tijd pessimistich en kun je vrijwel geen plezier meer beleven aan dingen. Je bekijkt de wereld door een zwarte bril - het glas is altijd half leeg in plaats van half vol. Een echte depressie kan leiden tot sociaal isolement. Darbij trek je je terug van de buitenwereld en beperk je je sociale leven tot een minimum.

Bij een depresie komen vaak een groot schuldgevoel en een laag gevoel van eigenwaarde kijken. De persoon zal zich dan al snel wegcijferen en denken dat anderen veel meer recht hebben op levensgeluk dan hij of zij zelf. Een depressie tast het zelfvertrouwen aan. In veel gevallen komen bij een depresisie ook andere psychische klachten kijken. Zo kan een depressie gepaard gaan met angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses en anorexia .

Wanneer vrienden je opbellen om iets leuks te gaan doen zeg je dat je geen zin hebt. En dat klopt ook wel. Bij een echte depressie kun je niet echt plezier meer beleven aan dingen. Je ziet de leuke dingen in het leven niet meer. Je gaat er van te voren vanuit dat dingen fout lopen en zit constant te mopperen hierover.

Sommige mensen grijpen naar de drank of de drugs om even te ontsnappen uit de depressieve gedachtewereld. Overmatig drank- en drugsgebruik zal de klachten echter alleen maar verergeren. Voor je het weet heb je niet alleen een depressie, maar ook een drank- of drugsverslaving.

 

 

Heb ik hulp nodig?

Het is altijd goed om hulp te zoeken wanneer je bovenstaande klachten herkent. De symptomen van een depressie kunnen namelijk verergeren en uiteindelijk leiden tot sociaal isolement en zelfmoord. Je hoeft je ook niet te schamen hiervoor. De hulpverleners gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Daarbij komt dat minstens dertig procent van de bevolking ooit te maken krijgt met de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer je erg last hebt van de depressieve klachten en hulp zoekt, dan zul je dit al snel als een opluchting ervaren.

Hulp wordt bij een depressie aangeboden in de vorm van therapie en medicijnen. Bij de therapie kan de patiënt anders leren denken. Bij een depressie zijn de gedachten vaak negatief en zijn erg gericht op wat er slecht gaat. Bij de therapie leert de patiënt ook kijken naar de goede dingen. De patiënt kan ook worden geholpen met het aanbrengen van meer structuur in zijn leven. Bij hulp in de vorm van medicijnen moet worden gedacht aan het voorschrijven van antidepressiva.